Nedanstående prissättning debiteras:

 • Normal debitering 600kr/tim inkl moms (*)
 • Förhöjd debitering 800kr/tim inkl moms (**)
 • Material debiteras enligt elkedjans gällande grundprislista
 • Övertid
  Mellan 16-18 debiteras 1,5x per timme på vardagar
  Efter 18 debiteras 2x per timme på vardagar
 • Bilkostnad debiteras med 5kr/km inkl moms


I arbetstid (timdebitering) innefattas följande: 

 • Restid till och från arbetsplatsen
 • Anskaffning av material
 • Faktiskt tid på plats
 • Tidrapportering och påfyllning av material till servicebil
 • Avfall till återvinningen

 Under vissa arbeten förekommer underentreprenörer. Dessa debiteras vidare till slutkund med 

10% entreprenadspåslag enligt gällande normer.

(*) - Gäller när Eltjänster tillhandahåller material som monteras
(**) - Gäller när Eltjänster monterar/installerar material som kund tillhandahåller. (I mån av tid och hur mycket)

Ovanstående prissättning gäller from. 2019-01-01


Post
Samtal